Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tham gia tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa – Năm học 2021 - 2022

          Căn cứ Công văn số 3810/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm năm học 2021 – 2022; Căn cứ Kế hoạch Số 748/KH-ĐHKTNA ngày 09 tháng 0 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022. Ngày 17/9/2021 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa cho sinh viên chính quy các khóa 5,6,7 bằng hình thức online qua phần mềm Zoom từ ngày 17/9 đến ngày 25/9/2021.

Sinh viên tham gia lớp học Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên giữa khóa

          Nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong nhà trường, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật ATGT, tinh thần trách nhiệm và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông trong cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường; hạn chế vi phạm luật An ninh mạng; Nâng cao nhận thức cho sinh viên về kiến thức biển, đảo, chủ quyền biển đảo Việt nam và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết tranh chấp biển, đảo hiện nay.

          Tham gia tuần sinh hoạt công dân, sinh viên được trang bị những kiến thức: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Giới thiệu những nội dung cơ bản của luật An toàn giao thông; Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; Tuyên truyền những nội dung cơ bản về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Tuyên truyền, giáo dục sinh viên về quy tắc ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường văn hóa; Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng mềm quan trọng cho việc học tập và ứng xử trong nhà trường và xã hội….

          Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên giữa khóa là một trong nhiều hoạt động thường niên của trường Đại học kinh tế Nghệ An dành cho sinh viên các khóa. Các bạn sinh viên sau khi tham gia tuần sinh hoạt công dân sẽ phải làm bài thu hoạch đầy đủ, đúng quy định, được đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt và là tiêu chí quan trọng trong đánh giá rèn luyện học kỳ.

          Việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân giữa khóa được trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc với những nội dung phong phú, thiết thực, đảm bảo đúng  mục đích, yêu cầu như hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm  học 2021 – 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Tin bài: Nguyễn Quốc Sơn


Bài viết khác