Nghị quyết 01/Th.U ngày 31/03/2016 của BCH Đảng bộ TP Vinh về việc phát triển du lịch TP Vinh 2016-2020 và các năm tiếp theo.


Bài viết khác