Máu tháng ba - Sức trẻ vươn xa

Sáng ngày 28/2/2015, Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện, Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện. Chương trình đã vận động được 300 đoàn viên đăng ký với 160 đơn vị máu được hiến.


Bài viết khác