Chủ điểm sinh hoạt chi đoàn hàng tháng năm 2016 của Trung ương Đoàn

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; chỉ đạo triển khai hoạt động sinh hoạt chi đoàn hàng tháng của các cấp bộ Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành chủ điểm sinh hoạt chi đoàn hàng tháng năm 2016, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác