Thông báo giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng năm 2016

       Thực hiện chương trình phát triển Đảng của Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đoàn trường tổ chức bình xét giới thiệu đoàn viên ưu tú  tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam tại trung tâm chính trị thành phố Vinh, dự kiến sẽ mở lớp vào tháng 8/2016. 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

***

Số: 171 TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Nghệ An, ngày 07 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng)

-------------------------

       Thực hiện chương trình phát triển Đảng của Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đoàn trường tổ chức bình xét giới thiệu đoàn viên ưu tú  tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam tại trung tâm chính trị thành phố Vinh, dự kiến sẽ mở lớp vào tháng 8/2016. Ban chấp hành đoàn trường triển khai tới các LCĐ và chi đoàn trực thuộc nội dung cụ thể như sau:

       1. Đối tượng:

        - Là đoàn viên của các chi đoàn Đại học K1, Cao đẳng K10 và  Trung cấp K38

        - Đoàn viên trong độ tuổi đoàn thuộc chi đoàn Cán bộ, giáo viên.

        - Đoàn viên là cán bộ, giáo viên trong độ tuổi đoàn sinh hoạt đoàn tại các LCĐ.

       2. Tiêu chuẩn:

       2.1. Đối với học sinh, sinh viên:

       - Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, được thầy cô và bạn bè quý mến.

       - Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, đoàn trường nhà trường và đoàn trường tổ chức.

       - Điểm TBC học tập đạt từ điểm B trở lên (7.0 đối với thang điểm 10) hoặc đạt từ 3.0 trở lên (đối với thang điểm 4).

       - Không thi lại học phần nào.

       - Điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên.

       - Ưu tiên: Cán bộ chi đoàn, cán bộ lớp, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, đoàn trường và LCĐ Khoa, có những đóng góp tiêu biểu vào thành tích chung của tập thể, điểm trung bình học tập đạt điểm C­­­+ trở lên (6.5 đối với thang điểm 10) hoặc đạt từ 2.5 (đối với thang điểm 4).

      - Lưu ý: Số lượng: Không giới hạn số lượng giới thiệu nhưng phải đạt tiêu chuẩn nêu trên.

      - Những đoàn viên đã tham gia học cảm tình Đảng ở địa phương thì nạp bản photo chứng nhận học Cảm tình Đảng lên trực tiếp đoàn trường để tiếp tục theo dõi kết nạp. (Hồ sơ nạp cho thầy Nguyễn Mạnh Hưng – Bí thư đoàn trường)

    

       2.2. Đối với cán bộ, giảng viên trong độ tuổi đoàn:

       - Có ít nhất 02 năm công tác tại trường trở lên.

       - Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt.

       - Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, đoàn trường và nhà trường.

       - Ưu tiên những Cán bộ, giảng viên trong độ tuổi đoàn có đề tài, bài viết nghiên cứu khoa học. Có thành tích trong giảng dạy và công tác.

       3. Thủ tục giới thiệu:

       Bước 1: Các LCĐ triển khai tới các chi đoàn Đại học K1, Cao đẳng K10 và  Trung cấp K38. Các chi đoàn tổ chức họp xét giới thiệu theo các tiêu chuẩn nêu trên dưới sự chủ trì của Giáo viên chủ nhiệm. Sau đó nộp hồ sơ về LCĐ tổng hợp chậm nhất ngày 20/6/2016, hồ sơ bao gồm:

       + Biên bản họp chi đoàn có xác nhận của GVCN hoặc Cố vấn học tập.

       + Danh sách trích ngang có xác nhận của GVCN hoặc Cố vấn học tập (mẫu 1)

       Bước 2: Các LCĐ tiến hành tổng hợp hồ sơ các Chi đoàn gửi lên, tiến hành họp xét theo các tiêu chuẩn nêu trên và trình Chi uỷ, chi bộ khoa phê duyệt. Sau đó nộp hồ sơ lên đoàn trường chậm nhất ngày 25/06/2016.

       Hồ sơ bao gồm:

       + Biên bản họp xét có xác nhận của Chi bộ khoa chuyên môn.

       + Danh sách trích ngang có xác nhận của LCĐ, Chi uỷ, chi bộ khoa. (mẫu 2)

       * Riêng đối với Chi đoàn Cán bộ, giảng viên tiến hành họp và bình xét dựa trên các tiêu chuẩn nêu trên. Sau đó lập danh sách kèm theo biên bản họp chi đoàn nạp trực tiếp lên Đoàn trường.

       Thông báo và các mẫu văn bản được đăng tả trên Website của đoàn trường. Nhận được công văn này, Ban chấp hành đoàn trường đề nghị các LCĐ, chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hưng – 0985.159.157 – 0918.609.949 để được hướng dẫn, giải đáp.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ (B/Cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn CB,GV (Th/hiện)

- Lưu Vp

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

Mẫu trích ngang giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình Đảng năm 2016


Bài viết khác