Thông báo danh sách quần chúng ưu tú được xét duyệt tham gia lớp Cảm tình Đảng từ 3/8 đến 9/8/2015

Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo danh sách được xét duyệt và lịch khai giảng lớp Cảm tình Đảng năm 2015 cụ thể như sau:

Thông báo danh sách Cán bộ, giảng viên, Học sinh – Sinh viên được xét duyệt đi học lớp Cảm tình Đảng năm 2015 cụ thể như sau:

1. Thời gian học: Từ ngày 03/08/2015 đến ngày 09/08/2015

2. Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Vinh . Số 255A,

đường Phong Định Cảng, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

3. Khai mạc: 07h00’ sáng ngày 03/08/2015.

4. Trang phục: 

- Đối với sinh viên: Áo xanh thanh niên Việt Nam.

- Đối với cán bộ, giảng viên: Trang phục lịch sự, gọn gàng.

      Kính đề nghị các Chi bộ; Khoa chuyên môn; Các Liên chi đoàn thông báo cho các quần chúng ưu tú có tên trong danh sách được biết thời gian, địa điểm học. Trân trọng!

Xem danh sách cụ thể tại đây: Danh sách lớp Cảm tình Đảng tháng 8/2015.


Bài viết khác