Thông báo về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng năm 2015

Thực hiện chương trình phát triển Đảng của Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đoàn trường tổ chức bình xét giới thiệu đoàn viên ưu tú  tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam tại trung tâm chính trị thành phố Vinh, dự kiến sẽ mở lớp vào tháng 7/2015. Ban chấp hành đoàn trường triển khai tới các LCĐ và chi đoàn trực thuộc nội dung cụ thể như sau:

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

***

Số: 50 TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Nghệ An, ngày  11 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

(V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng)

-------------------------

       Thực hiện chương trình phát triển Đảng của Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đoàn trường tổ chức bình xét giới thiệu đoàn viên ưu tú  tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam tại trung tâm chính trị thành phố Vinh, dự kiến sẽ mở lớp vào tháng 7/2015. Ban chấp hành đoàn trường triển khai tới các LCĐ và chi đoàn trực thuộc nội dung cụ thể như sau:

       1. Đối tượng 

        - Là đoàn viên của các chi đoàn Cao đẳng K9 và Trung cấp K37.

        - Đoàn viên trong độ tuổi đoàn thuộc chi đoàn giáo viên.

        - Đoàn viên là CB,GV trong độ tuổi đoàn sinh hoạt đoàn tại các LCĐ.

       2. Tiêu chuẩn:

       2.1. Đối với sinh viên:

       - Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, được thầy cô và bạn bè quý mến.

       - Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, đoàn trường nhà trường và đoàn trường tổ chức.

       - Điểm TBC học tập đạt từ 7,0 trở lên (từ kỳ 1 năm nhất đến nay); không thi lại học phần nào.

       - Điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên.

       - Ưu tiên: Cán bộ chi đoàn, cán bộ lớp, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, đoàn trường và LCĐ Khoa, có những đóng góp tiêu biểu vào thành tích chung của tập thể, điểm trung bình học tập 6.5 trở lên.

     Lưu ý:

      - Số lượng: Không giới hạn số lượng giới thiệu nhưng phải đạt tiêu chuẩn nêu trên.

      - Những đoàn viên đã tham gia học cảm tình Đảng ở địa phương thì nạp bản photo chứng nhận học Cảm tình Đảng lên trực tiếp đoàn trường để tiếp tục theo dõi kết nạp (Nạp cho thầy Nguyễn Viết Hùng – UVBTV đoàn trường, cán bộ phòng Chính trị Công tác HS-SV để tổng hợp)

       2.2. Đối với Cán bộ, giảng viên trong độ tuổi đoàn:

       - Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt.

       - Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, đoàn trường và nhà trường tổ chức.

       - Có ít nhất 02 năm công tác tại trường trở lên.

       - Ưu tiên những Cán bộ, giảng viên trong độ tuổi đoàn có đề tài, bài viết nghiên cứu khoa học. Có thành tích trong giảng dạy và công tác.

       3. Thủ tục giới thiệu:

       Bước 1: Các LCĐ triển khai tới các chi đoàn K9 và K37các chi đoàn tổ chức họp xét giới thiệu theo các tiêu chuẩn nêu trên dưới sự chủ trì của Giáo viên chủ nhiệm. Sau đó nộp hồ sơ về LCĐ tổng hợp chậm nhất ngày 22/5/2015, hồ sơ bao gồm:

       + Biên bản họp chi đoàn có xác nhận của GVCN (mẫu 1).

       + Danh sách trích ngang có xác nhận của GVCN (mẫu 2).

      Bước 2: Các LCĐ tiến hành tổng hợp hồ sơ các Chi đoàn gửi lên, tiến hành họp xét theo các tiêu chuẩn nêu trên dưới sự chủ trì của Chi uỷ, chi bộ khoa. Sau đó nộp hồ sơ lên đoàn trường chậm nhất ngày 30/05/2015, hồ sơ bao gồm:

       + Biên bản họp xét có xác nhận của Chi bộ khoa chuyên môn.

       + Danh sách trích ngang có xác nhận của LCĐ, Chi uỷ, chi bộ khoa. (mẫu 3)

       Thông báo và các mẫu văn bản được đăng tả trên Website của đoàn trường. Nhận được công văn này, Ban chấp hành đoàn trường đề nghị các LCĐ, chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hưng – 0985.159.157 – 0918.609.949 để được hướng dẫn, giải đáp.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ (B/Cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn CB,GV (Th/hiện)

- Lưu Vp

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã  ký)

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

Tải toàn bộ thông báo tại đây: Thông báo

Mẫu 1:  Mẫu 2; Mẫu 3;


Bài viết khác