Đoàn trường Đại học kinh tế Nghệ An: Sinh hoạt chuyên đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/82015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015). Tối ngày 31/8/2015, Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/82015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015). Tối ngày 31/8/2015, Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đ/c Nguyễn Hữu Hoành - Trợ lý bảo tàng QK4 trình bày bài nói chuyện tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt các đoàn viên thanh niên được  nghe đồng chí Đại úy Nguyễn Hữu Hoành – Trợ lý tuyên truyền Bảo tàng Quân khu 4 trình bày  về quá trình hình thành lịch sử dân tộc Việt Nam. Khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các ý kiến trao đổi của đoàn viên thanh niên nhà trường

Thay mặt cho BTV đoàn trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng – UVBCH Đảng ủy, Bí thư đoàn trường đã phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong đoàn viên thanh niên nhà trường. Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực đó là: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, tích cực tham gia xây dựng nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh; xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tin, ảnh: Viết Hùng


Bài viết khác