SV NAUE hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới

          Ngày 04/6/2023, tại thị xã Cửa Lò, Sinh viên NAUE tham gia Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, hướng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới do Bộ TNMT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Ngày Đại dương thế giới năm 2023 (ngày 8.6) được Liên hợp quốc lựa chọn với chủ đề "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang biến đổi".

          Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” Nhằm kêu gọi cộng đồng và xã hội cùng hành động để để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.

          Ngày Đại dương thế giới năm 2023 (ngày 8.6) được Liên hợp quốc lựa chọn với chủ đề "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang biến đổi" là một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm với đại dương, với môi trường. Trên tinh thần đó, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã hưởng ứng với nhiều việc làm cụ thể: vệ sinh quét dọn, thu gom và phân loại rác thải...

SV NAUE cùng Lực lượng quân đội, hưởng ứng tích cực hoạt động làm sạch bãi biển

Sau Lễ phát động, SV NAUE, các đại biểu ra quân làm sạch bãi biển và trồng cây tại làng chài Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An)

Nhiều loại rác thải nhựa ven bờ biển tại làng chài Nghi Thủy được thu gom

          Có thể nói, đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức cho toàn thể cộng đồng và xã hội về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống sinh hoạt văn minh; tạo thói quen cho mọi người tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

          Các hoạt động hưởng ứng mong muốn phát động, lan tỏa, truyền cảm hứng tới cộng đồng và xã hội trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 5 của Liên Hợp Quốc đến năm 2030; khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, phát đi thông điệp nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu.

Tin bài: Ban truyền thông

 


Bài viết khác