Mẫu văn bản Đảng

Mẫu văn bản Đảng:

 1. Mẫu Nghị quyết
 2. Mẫu quyết định
 3. Mẫu quyết định (quyết định gián tiếp)
 4. Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định - quy định gián tiếp)
 5. Mẫu kết luận
 6. Mẫu quy chế
 7. Mẫu quy định
 8. Mẫu thông báo
 9. Mẫu hướng dẫn
 10. Mẫu báo cáo
 11. Mẫu kế hoạch
 12. Mẫu chương trình
 13. Mẫu đề án
 14. Mẫu tờ trình
 15. Mẫu công văn chỉ đạo, hướng dẫn, xin ý kiến, trả lời, kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu, thông báo ý kiến,...
 16. Mẫu công văn mời họp
 17. Mẫu công văn về việc cho phép
 18. Mẫu biên bản
 19. Mẫu giấy mời
 20. Mẫu giấy giới thiệu
 21. Mẫu giấy biên nhận
 22. Mẫu phiếu chuyển
 23. Mẫu giấy chứng nhận
 24. Một số mẫu văn bản phục vụ Đại hội Đảng
 25. Mẫu báo cáo tình hình Đảng viên
 26. Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ
 27. Mẫu phiếu bầu cử
 28. Mẫu biên bản bầu cấp ủy Đại hội
 29. Mẫu phiếu bầu Bí thư tại Đại hội Chi bộ - Đảng bộ
 30. Mẫu biên bản bầu Bí thư- phó bí thư tại Đại hội Chi bộ - Đảng bộ
 31. Mẫu dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ - Đảng bộ
 32. Mẫu biên bản Đại hội Chi bộ- Đảng bộ
 33. Mẫu tờ trình chuẩn y kết quả Đại hội Chi bộ- Đảng bộ

I, Quy định về Font- cỡ- kiểu chữ theo tiêu chuẩn TCVN6909-2001 dùng để trình bày thể thức

II. Hướng dẫn số 11 thể thức văn bản Đảng

 


Bài viết khác