Tham dự khóa tập huấn "Thực hành xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, phục vụ kiểm định chất lượng"

Nhằm chuẩn bị nền tảng nhân lực cho công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT), trong 2 ngày 11 - 12/2019, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã cử đoàn công tác gồm 5 thành viên, trong đó có trưởng/phó các khoa chuyên môn, trưởng phòng Quản lý đào tạo, phó trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng tham dự khóa tập huấn "Thực hành xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, phục vụ kiểm định chất lượng" tại Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng.

Tại khóa tập huấn, đoàn công tác đã được các chuyên gia hướng dẫn thực hành xây dựng các chuẩn đầu ra học phần, ma trận liên kết giữa các chuẩn đầu ra học phần với các chuẩn đầu ra của CTĐT; viết đề cương chi tiết học phần, viết bản đặc tả CTĐT; xây dựng các bài kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra học phần. Đồng thời, đoàn công tác cũng đã được nghe chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về quá trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài từ khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Đơn vị có CTĐT vừa được công nhận đạt chuẩn AUN-QA vào tháng 02/2019 với mức điểm 5/7 (Chuẩn AUN-QA là bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN).

Thông qua khóa tập huấn, lãnh đạo các khoa chuyên môn/phòng chức năng của Nhà trường đã được nâng cao nhận thức và hiểu biết về việc rà soát, cải tiến chất lượng CTĐT, từ đó, tạo động lực để thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho công tác kiểm định một số CTĐT trong thời gian sắp tới.

Một số hình ảnh của đoàn công tác tại khóa tập huấn:

Tin, ảnh: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng

 


Bài viết khác