Thực hành chăn nuôi bò sữa của lớp đại học thú y k1

         Lớp Đại học Thú y K1 được nhà trường cho phép thực hành nội dung chăn nuôi bò sữa ngày 28/10/2017 tại Trang trại chăn nuôi bò sữa Vinamilk Hương Sơn - Hà Tĩnh.

         Quá trình thực hành cho lớp do anh Nguyễn Văn Bình - Giám đốc kỹ thuật trang trại hướng dẫn. Lớp đã được nghe giới thiệu và quan sát các quy trình tại chuồng vắt sữa, chuồng bê, chuồng bê hậu bị, chuồng bò chờ đẻ.

          Trang trại bò sữa Vinamilk Hương Sơn - Hà Tĩnh hiện nay đang nuôi với quy mô hơn 2.000 con. Là một trong hệ thống trang trại của tập đoàn sữa hàng đầu Việt Nam, vinamilk đã và đang khẳng định chiếm lĩnh ngành sữa của cả nước về chất lượng và số lượng sản phẩm ra thị trường.

           Buổi thực hành tại trang trại đã củng cố kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực tế, cũng như ý thức nghề nghiệp cho các sinh viên./.

           Một số hình ảnh tại trang trại bò sữa Vinamilk Hương Sơn

                                     

                                                                       Hướng dẫn nội quy và tổng quan trại cho sinh viên

                                     

                                                                                              Chuẩn bị vào thực hành trong trại

                                     

                                                                                                 Bê hậu bị từ 7-9 tháng

                                     

                                                                             Bê sơ sinh được nuôi trong lồng úm riêng

                                     

                                                                                                     Bò chờ đến ngày đẻ

                                                                                                                                 Tin bài và ảnh: Nguyễn Đình Tường


Bài viết khác