NHẬT KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CSGD TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN QUA ẢNH

PHẦN II: KHẢO SÁT SƠ BỘ

4. Khảo sát sơ bộ

          Thực hiện kế hoạch đánh giá ngoài, sáng ngày 19/7/2022, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã vinh dự chào đón Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ - bước đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường.

          Trước khi tiến hành phiên họp với Nhà trường, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên trường. Đồng thời, Đoàn cũng đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN của Nhà trường.

Đoàn ĐGN Khảo sát khuôn viên Nhà trường

Đoàn khảo sát nhà giáo dục thể chất

Đoàn khảo sát khu vực cơ sở giáo dục QP & AN

Đoàn Khảo sát thư viện

Đoàn khảo sát khu vực Tin học

Đoàn khảo sát khu vực Phòng thí nghiệm

Đoàn khảo sát cơ sở 2

           Tiếp sau đó, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng và cơ sở vật chất phục vụ Đánh giá ngoài của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 

Đoàn chuyên gia ĐGN kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng

          Sau khi khảo sát sơ bộ, Đoàn ĐGN tiến hành họp phiên đầu tiên cùng các lãnh đạo và Hội đồng Tự đánh giá của Nhà trường.

          Quá trình họp diễn ra trên nguyên tắc tôn trọng, khách quan, trung thực và chính xác. Qua đó, các bên đã cùng thống nhất nhiều vấn đề quan trọng như: nguyên tắc làm việc của Đoàn đánh giá ngoài; thời gian diễn ra đợt khảo sát chính thức; các tài liệu, hồ sơ, minh chứng cần bổ sung; thành phần, số lượng các bên liên quan sẽ tham gia phỏng vấn.

Toàn cảnh buổi Lễ Khai mạc Khảo sát chính thức Phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở Giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Trường Đại học Vinh phát biểu tại Lễ Khai mạc đợt Khảo sát chính thức Phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở Giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng, CTHĐ tự đánh giá Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phát biểu chào mừng

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng, CTHĐ tự đánh giá Trường Đại học Kinh tế Nghệ An - báo cáo sơ bộ về tình hình Trường Đại học Kinh tế Nghệ An giai đoạn tự đánh giá

           Cuối buổi làm việc, TS.Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Nhà trường đã cùng ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.

 

TS.Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Nhà trường ký kết Biên bản ghi nhớ

           Kết thúc phiên khai mạc, Ban lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đoàn đánh giá ngoài, các đại biểu tham dự chương trình cùng chụp ảnh lưu niệm.

Tin bài: Phòng Thanh tra - Khảo thí & QLCL


Bài viết khác